Как да играем игри за Xbox 360 с X360Key (Xk3y)?

X360Key е един от няколкото представени ODDE (optical drive disk emulator).Основната разлика между него и конкурентите му e наличието на собствен интерфейс, чрез който могат да се пускат игрите независимо от дашборда на конзолата.Въпреки това Xk3y има възможност и за пускане на игрите и от дашборда на конзолата като при Wasabi X360 примерно.Устройството има три режима на работа Druve Еmulation, IsoMenu и Pass Through.IsoMenu e режима, в който игрите могат да бъдат зареждани директно от дашборда на конзолата.Той е възможен само, ако фърмуера на Xk3y е обновен до версия 1.04 или по-висока.За момента този режим на работа няма да бъде засегнат в това ръководство.
Започваме с режима Druve Еmulation.Това е режимът, в който може да играете резервните копия на вашите игри директно от външен USB твърд диск. Препоръчва се да използвате USB твърд диск, който е с външно захранване. Ако вашият твърд диск няма отделно захранване се препоръчва използването на "Y" кабел (кабел с два USB порта, единият от които се включва в Xk3y, a другият в някой от USB входовете на конзолата).
1.Форматирайте USB диска във файлова система NTFS.Принципно Xk3y разпознава почти всички файлови системи включително MAC & EFI (изисква фърмуера да бъде обновен до 1.05), но при FAT32 има ограничение в големината на файловете, така че използвайте NTFS.Може диска да е разделен на няколко партишъна - тогава ще се разпознава като няколко устройства.
2.Направете папка с име games в главната директория на диска (малките букви са важни).Вътре в тази папка трябва да сложите последният излязъл до момента файл dae.bin.Toй трябва да отговаря на дашборда на конзолата.Този файл ви трябва за да можете да играе игрите, които са XGD3 формат.Може да получите този файл като пратите писмо на e-mail daelatest@gmail.com. Ще получите отговор с линкове с последните файлове dae.bin.Moже да изтеглите dae.bin файла за дашборд 13599 и от тук.
3.В същата папка games слагайте резервните копия на вашите игри.Няма значение дали ще са в папки или директно .ISO фаил. Moже да си направите отделни папки с жанровете на игрите или по начин, по който вие желаете.Файловете .dvd не пречат и също могат да останат в папката с играта.Пример:
USB HDD : games /каквото пожелаете/ Gears Of War.iso
Задължителното е болд-нато.
4.Стартирайте конзолата и след като тя зареди и на екрана на Xk3y излeзнат надписите закачете твърдият диск към него. На екрана трябва да се появи надпис HDD Connected.Aко не се появи значи Xk3y не разпознава диска.Прочетете повече тук.
5.С двата крайни бутона на Xk3y навигирате менюто нагоре и надолу, а със средният правите избор.Изберете опцията "select game" със средният бутон и ще видите закаченият диск.Ако имате повече от един ще ги видите един под друг. Избрете диска и ще видите игрите на него.Ако сте си направили папки с разделение на игрите по жанрове, заглавия или каквото там друго ще видите първо тях.
6.След като си изберете играта, която искате да играете натиснете eject бутона на конзолата.На екрана на Xk3y ще се изпише "Tray Opening".След това натиснете средният бутон, на екрана на телевизора ще видите надписа "Reading" и играта ще се зареди.Вече може да я изберете с контролера на конзолата и да играете.
7.Ако искате да смените играта излезте на дашборда на конзолата и натиснете eject.След това натиснете и задръжте средният бутон на X360Key.Това ще ви върне стъпка назад в менюто и може да изберете играта, която искате да играете.Заредете я като натиснете средният бутон на Xk3y два пъти.
Препоръчва се след като свършите да играете да изключите USB твърдия диск от Xk3y.В противен случай може да се наложи да го презакачите за да може Xk3y да го разпознае, когато пуснете конзолата следващият път.
X360Key има MultiDisk Support.Това означава, че може да включите няколко диска през USB хъб.Лесно може навигирате през менюто на Xk3y в тях използвайки бутоните му.Като натиснете веднъж средният бутон влизате в следващата директория, а като го задържите се връщате назад.

Pass Through режимът се използва, когато искате да играте от вашите оригинални дискове с игри.За да го активирате стартирайте конзолата с eject бутона.Тя ще стартира в нормален режим и може да играете вашите дискове с игри.


     
* Wii е търговска марка собственост на Nintendo of America Inc.
All Trademarks are copyright by their respective owners
Design by Daniel Nanovski