С каква окомплектовка да донеса конзола Nintendo Wii при вас за инсталиране на модчип?

Достатъчно е да донесете само самата конзола без принадлежащите и аксесоари.За конзоли, които са от различен от европейския регион (USA, Japan, Korea) препоръчително е да донесете и една игра от съответния регион, ако имате.


     
* Wii е търговска марка собственост на Nintendo of America Inc.
All Trademarks are copyright by their respective owners
Design by Daniel Nanovski