Бейсбанда на iPhone 4S вече се отключва

2012-03-22

Вече има наличен SIM чип, с помощта на който може да отключите вашият iPhone 4S.За момента чипа отключва телефона, ако той е с версия на операционната система до 5.0.1 и бейзбанда му е някоя от следните версии - 1.0.11, 1.0.13 или 1.0.14.Комплектът се състои от SIM чип и специално за него гнездо в което се полага заедно със SIM картата.Чипа работи автоматично и не е нужно всеки път да набирате телефон 112 за активация при рестартиране на телефона.Цената на комплекта е 50 лв.

     
* Wii е търговска марка собственост на Nintendo of America Inc.
All Trademarks are copyright by their respective owners
Design by Daniel Nanovski