Как да копираме игра на външен твърд диск, когато има файл по-голям от 4 GB?

Някой игри за Sony PlayStation 3 съдържат в себе си файл или файлове по-големи от 4GB.Това прави копирането им на твърд диск под файлова система FAT32 невъзможно, защото FAT32 разпознава файлове с големина само до 4GB.Самата конзола PlayStation 3 пък не разпознава USB дискове с друга файлова система освен FAT32.Заради тези ограничения трябва да използваме програмите Split4G и MultiMAN (благодарности за тях на deank от форума на Арена).Свалете програмата Split4G от тук.Разархивирайте и отворете .ехе файла.

1. Посочете директорията на играта в първото място
 

2.Посочете къде искате да бъде копирана играта.Това трябва да бъде папката GAMEZ на външния твърд диск.

3.Посочете опцията filename666.##

4.Натиснете Start

Програмата ще намери големия файл/файлове и ще ги разцепи на такива с големина до 4GB.В папката GAMEZ на външният диск ще се копира цялата игра с вече разделен файл.След като копирането свърши включете външния Ви диск в конзолата и стартирайте мениджъра MultiMAN (mmCM).Намерете играта и с бутона [триъгълник] на Вашия контролер копирайте играта на вътрешния диск на конзолата.MultiMAN ще събере големия файл отново.След като копирането свърши вече може да стартирате играта. Някои игри могат да се пускат директно от външния хард диск. Когато опитате да пуснете играта така, тя сама ще си каже дали може или дали изисква някаква част от нея все пак да бъде копирана на вътрешния хард диск. Просто следвайте инструкцийте.


     
* Wii е търговска марка собственост на Nintendo of America Inc.
All Trademarks are copyright by their respective owners
Design by Daniel Nanovski